คณะสหเวชฯ ม.นเรศวร จัดกิจกรรม Job Fair ประจำปีการศึกษา 2560

    ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม Job Fair ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ห้อง AHS 3405 อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “The Variety in CTT Job” โดยตัวแทนศิษย์เก่าในสายอาชีพนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสายอาชีพต่างๆ พร้อมกันนี้ได้มีตัวแทนจากโรงพยาบาลและบริษัทต่างๆมาร่วมแนะนำโรงพยาบาลและบริษัท รวมถึงการออกบูธภายในงานดังกล่าว

 

 

2,105 total views, 1 views today