ม.นเรศวร เปิดบ้านพบสื่อมวลชน มิติใหม่แห่งการสร้างความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร “Happy Press with Naresuan University”

ม.นเรศวร เปิดบ้านพบสื่อมวลชน

มิติใหม่แห่งการสร้างความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร

“Happy Press with Naresuan University”

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์สร้างความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร “Happy Press with Naresuan University”

    ภายในงานจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย ในแขนงต่างๆมาให้บริการแก่สื่อมวลชน อาทิ บริการตรวจวิเคราะห์ความแปรปรวนของหัวใจที่ปลายนิ้ว ด้วยนวัตกรรมอินสปายฮาร์ท โดย อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล คณะสหเวชศาสตร์ บริการให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ปัญหาความเจ็บไข้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้ง สาธิตการใช้ลูกประคบ โดย แพทย์แผนไทยประยุกต์ จาก อาศรมเสลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ พร้อมการนำความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคเอกชน โดย Talent Mobility บริการตรวจสภาพผิวหน้า โดย สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์

    พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้เปิดบ้านพาสื่อมวลชน เยี่ยมชมจุดต่างๆของมหาวิทยาลัย อาทิ อาคารอเนกประสงค์แห่งใหม่ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักหอสมุดที่ทันสมัย ตอบสนอง Digital Life นอกจากนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงกว่า 70 คน ณ โรงอาหารสีขาว NU CANTEEN มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

« 1 ของ 2 »

 

News : 0390

 

402 total views, 1 views today